Αντζουλέτα Μπενετάτου

Στέλεχος της Δ/νσης Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας του Ε.Ο.ΑΝ.

Στέλεχος της Δ/νσης Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας του Ε.Ο.ΑΝ. και μέλος των Ομάδων Έργου των ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFE REWEEE και LIFE-IP CEI-Greece. Διαθέτει πολύπλευρη εμπειρία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων από το Ε.Α.Π.