Δημήτρης Χωματίδης

Πράσινο Tαμείο

Μηχανικός Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Επιστήμη και στα Πληροφοριακά Συστήματα, ο Δημήτρης Χωματίδης έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εξειδικεύεται στη συμβουλευτική χρηματοδοτήσεων μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE. Έχει εργαστεί για μεγάλο διάστημα στον χώρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Παράλληλα, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.