Δρ. Χριστίνα Χρόνη

Επιστημονικός Συνεργάτης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η Δρ Χριστίνα Χρόνη έχει MSc και διδακτορικό στη Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πρόληψη των αποβλήτων και στην αειφορική διαχείριση πόρων. Έχει συμμετάσχει σε 14 περιφερειακά, εθνικά και διεθνή έργα που σχετίζονται με την πρόληψη των αποβλήτων και τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, εκ των οποίων τα πέντε έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE. Έχει εκτενή ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία με τις τοπικές αρχές και τη βιομηχανία, σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης αποβλήτων, με κύριο στόχο τη βιολογική επεξεργασία, την πρόληψη και την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει 15 ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, πάνω από 45 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων, και 3 κεφάλαια βιβλίων.