Ιωάννης Σιδέρης

Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)

O Ιωάννης Σιδέρης είναι Διευθύνων Σύμβουλος στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Ομόρρυθμο μέλος του εκδοτικού οίκου Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, έχει διατελέσει Σύμβουλος Πληροφορικής στην πολυεθνική εταιρεία Pricewaterhouse Coopers (PwC) και Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος στον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το London School of Economics (LSE) στην Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων.