Κάτια Λαζαρίδη

Καθηγήτρια, Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η Κάτια Λαζαρίδη είναι Καθηγήτρια στη Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο οποίο σήμερα υπηρετεί ως Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας.

Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και εργάζεται ερευνητικά σε θέματα διαχείρισης και τεχνολογίας περιβάλλοντος με έμφαση στη διαχείριση αποβλήτων, από το έτος 2000. Έχει πτυχίο Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) με τίτλο “’Ελεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος” από το Πανεπιστήμιο του Leeds, UK  και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μηχανική Περιβάλλοντος, επίσης από το Πανεπιστήμιο του Leeds.

Έχει ευρύ δημοσιευμένο έργο, με περισσότερα από 60 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους και πάνω από 250 παρουσιάσεις και άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας, κυρίως στον άξονα της διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ, την πρόληψη και αξιοποίηση αποβλήτων τροφίμων, τη διαχείριση βιοαποβλήτων, την ανακύκλωση και τη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού, αλλά και σε θέματα βιομηχανικής οικολογίας και περιβαλλοντικών κινδύνων και ασφάλειας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ, πρώην ΕΟΕΔΣΑΠ) του ΥΠΕΝ και σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και Αναπληρώτρια Πρύτανη στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και εργάζεται ερευνητικά σε θέματα διαχείρισης και τεχνολογίας περιβάλλοντος με έμφαση στη διαχείριση αποβλήτων, από το έτος 2000. Έχει πτυχίο Φυσικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) με τίτλο “’Ελεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος” από το Πανεπιστήμιο του Leeds, UK  και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μηχανική Περιβάλλοντος, επίσης από το Πανεπιστήμιο του Leeds.

Έχει ευρύ δημοσιευμένο έργο, με περισσότερα από 60 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους και πάνω από 250 παρουσιάσεις και άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας, κυρίως στον άξονα της διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ, την πρόληψη και αξιοποίηση αποβλήτων τροφίμων, τη διαχείριση βιοαποβλήτων, την ανακύκλωση και τη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού, αλλά και σε θέματα βιομηχανικής οικολογίας και περιβαλλοντικών κινδύνων και ασφάλειας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ, πρώην ΕΟΕΔΣΑΠ) του ΥΠΕΝ και σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και Αναπληρώτρια Πρύτανη στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο