Μάρκος Μαλλιάρης

Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΟΑΝ

Οικονομολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ε.Ο.ΑΝ. και μέλος της Ομάδας Έργου του ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE REWEEE. Διαθέτει μεταξύ των άλλων εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων ενώ είναι διοργανωτής εθελοντικών δράσεων ανακύκλωσης σε σχολεία.