Μαρία Πλατή

Πολιτικός Επιστήμονας, Παντείου

Με μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Δυναμικού &  Πολιτισμικών Μονάδων,  και διπλώματα σε προγράμματα σπουδών Διαχείρισης Αποβλήτων. Από το 2007 συμμετείχα σε αναπτυξιακά προγράμματα, και  απασχολούμαι από το 2011 ως Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργων με καθήκοντα το  συντονισμό & την υλοποίηση, την οργάνωση δράσεων, εργαστηρίων διαβούλευσης και ημερίδων. Ενδεικτικά:

  • 2016: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ACTIVAGE, (HORIZON 2020), για την ομαλή διαβίωση της ατόμων τρίτης ηλικίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας(INT. OF THINGS).
  • 2015: Επισιτιστική και Υλική Βοήθεια ΕΒΥΣ της Περιφέρειας, μέσω ΕΣΠΑ.
  • 2012: Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Συνέργια για τη Μεταμόρφωση του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

Από το 2011 έως το 2014 διετέλεσα υπεύθυνη γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σήμερα, εργάζομαι ως Υπεύθυνη Διαχείρισης του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο είναι ο Συντονιστής του έργου.