Δρ. Έφη Τριτοπούλου

Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΟΑΝ

Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός, με εικοσαετή εμπειρία, ερευνητική δραστηριότητα και εξειδίκευση σε Πρόληψη, Ανακύκλωση και Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Επικίνδυνων Αποβλήτων, Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Πολιτική, Κυκλική Οικονομία, Ευαισθητοποίηση και Δημοσιότητα, Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί. Έχει συνεργαστεί με δημόσιους (ΚΑΠΕ, ΕΟΑΝ, ΤΕΕ, ΑΘΗΝΑ) και ιδιωτικούς φορείς. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΟΑΝ για το έργο LIFE REWEEE, Πρόεδρος στην Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) και στον μη κερδοσκοπικό φορέα NoWaste21.