Σχετικά με τo ReWeee

Το Έργο ReWeee αποσκοπεί στην πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός λειτουργούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα δύο Κέντρα Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) ΑΗΗΕ στην περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Βασική δραστηριότητα των Κέντρων είναι η
συγκέντρωση, η διαλογή και η ταξινόμηση των ΑΗΗΕ, ανάλογα με την κατάστασή τους, με σκοπό να ακολουθήσει προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία.

Για την επιτυχία του ReWeee είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση των πολιτών. Μια σημαντική ενέργεια που προέκυψε από το Πρόγραμμα είναι η λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τη δωρεά και ανταλλαγή ΗΗΕ.

Περισσότερα για το Reweee διαβάστε στο site του Έργου : reweee.gr